دانلود و خرید جزوات دانشگاهی و آموزشی
وبلاگ دانلود و خرید جزوات دانشگاهی و آموزشی

نام جزوه : قرار دادن قطره روی برگ در فتوشاپ

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 4 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: پنج شنبه 29 دی 1390برچسب:فتوشاپ,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : نظریه زبان ها و ماشین ها

تعداد جلسات : شش جلسه

فرمت : PPT

تعداد اسلاید : 183 اسلاید

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 19 دی 1390برچسب:نظریه زبان ها و ماشین ها,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : حل تمرینات فصل هفتم ساختمان گسسته قلی زاده

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 19 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 19 دی 1390برچسب:ساختمان گسسته,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : حل تمرینات فصل ششم ساختمان گسسته قلی زاده

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 51 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: چهار شنبه 14 دی 1390برچسب:ساختمان گسسته,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : حل تمرینات فصل پنجم ساختمان گسسته قلی زاده

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 52 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: چهار شنبه 14 دی 1390برچسب:ساختمان گسسته,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : تاریخچه پیدایش شبکه

تهیه و تنظیم : سهراب نیازی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 145 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: سه شنبه 13 دی 1390برچسب:تاریخچه پیدایش شبکه,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : حل تمرینات فصل چهارم ساختمان گسسته قلی زاده

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 29 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 12 دی 1390برچسب:ساختمان گسسته,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل هشتم آمار و احتمال مهندسی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 9 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: شنبه 10 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل هفتم آمار و احتمال مهندسی

فرمت : PDf

تعداد صفحه : 11 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: شنبه 10 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل ششم آمار و احتمال مهندسی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 15 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: جمعه 9 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل پنجم آمار و احتمال مهندسی ( متغییر های تصادفی دو و چند بعدی )

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 10 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: جمعه 9 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل چهارم آمار و احتمال مهندسی ( امید ریاضی )

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 6 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: جمعه 9 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل سوم آمار و احتمال مهندسی ( متغییر های تصادفی و توابع توزیع )

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 16 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: جمعه 9 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل دوم آمار و احتمال مهندسی ( آنالیز ترکیبی و احتمال )

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 18 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: جمعه 9 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل اول آمار و احتمال مهندسی ( آمار تو صیفی ) - قسمت دوم

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 6 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: جمعه 9 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فصل اول آمار و احتمال مهندسی ( آمار تو صیفی ) - قسمت اول

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 8 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: جمعه 9 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : فرمول های آمار

تهیه و تنظیم : مسعود صالحی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 3 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: پنج شنبه 8 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : حل المسائل کتاب آمار مهندسی

تالیف : لیبر من

ترجه : دکتر محلوجی

تهیه و تنظیم : ابوالفضل رضایی - مهدی عزیز محمدی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 31 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: پنج شنبه 8 دی 1390برچسب:آمار و احتمال مهندسی,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : قسمت اتومات ها نظریه زبان ها و ماشین ها

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 43 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: پنج شنبه 8 دی 1390برچسب:نظریه زبان ها و ماشین ها,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : حل تمرین دست نویس نظریه زبان ها و ماشین ها

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 99 صفحه

دانلود جزوه

 

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: پنج شنبه 8 دی 1390برچسب:نظریه زبان ها و ماشین ها,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها

نام استاد : علی اصغر پور حاجی کاظم

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 80 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: پنج شنبه 8 دی 1390برچسب:نظریه زبان ها وماشین ها,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : جزوه درسی و آموزشی نظریه زبان ها و ماشین ها

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 59 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: پنج شنبه 8 دی 1390برچسب:نظریه زبان ها و ماشین ها,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : جزوه آموزشی HTML

تهیه و تنظیم : احمد صادقی

فرمت : DOC

تعداد صفحه : 11 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: سه شنبه 6 دی 1390برچسب:جزوه آموزشی HTML,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش برنامه نویسی ++C ( قسمت هفتم )

نویسنده : دانیال خشابی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 7 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 5 دی 1390برچسب:آموزش ++C,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش برنامه نویسی ++C ( قسمت ششم )

نویسنده : دانیال خشابی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 9 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 5 دی 1390برچسب:آموزش ++C,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش برنامه نویسی ++C ( قسمت پنجم )

نویسنده : دانیال خشابی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 13 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 5 دی 1390برچسب:آموزش ++C,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش برنامه نویسی ++C ( قسمت چهارم )

نویسنده : دانیال خشابی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 11 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 5 دی 1390برچسب:آموزش ++C,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش برنامه نویسی ++C ( قسمت سوم )

نویسنده : دانیال خشابی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 10 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 5 دی 1390برچسب:آموزش ++C,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش ++C ( قسمت دوم )

نویسنده : دانیال خشابی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 9 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 5 دی 1390برچسب:آموزش ++C,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : برنامه نویسی ++C ( قسمت اول )

نویسنده : دانیال خشابی

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 8 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: دو شنبه 5 دی 1390برچسب:آموزش ++C,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش بیلیارد

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 4 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: یک شنبه 4 دی 1390برچسب:بیلیارد,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : آموزش والیبال

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 13 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: یک شنبه 4 دی 1390برچسب:والیبال,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : قوانین شطرنج فیده

فرمت : PDf

تعداد صفحه : 26 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: یک شنبه 4 دی 1390برچسب:شطرنج,
ارسال توسط ندا

نام جزوه : حل تمرینات فصل سوم ساختمان گسسته قلی زاده

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 12 صفحه

دانلود جزوه

4 filesell گروه ترجمه تخصصی البرز 4kia.ir فرافایل، مرجع خرید وفروش فایل120


تاریخ: یک شنبه 4 دی 1390برچسب:حل تمرین ساختمان گسسته,
ارسال توسط ندا
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 216
بازدید دیروز : 672
بازدید هفته : 3731
بازدید ماه : 10577
بازدید کل : 3115745
تعداد مطالب : 1304
تعداد نظرات : 127
تعداد آنلاین : 1

filesell 2 گروه ترجمه تخصصی البرز کسب درآمد نگین فایل 4kia.ir فرافایل | مرجع خرید و فروش فایل های قابل دانلود150